Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

 

 • Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom nieposiadanych przez Bibliotekę materiałów bibliotecznych.
 • Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikom wyłącznie prezentacyjnie na terenie Czytelni.
 • Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie i może być przedłużony przez Bibliotekę wypożyczającą na wniosek złożony przed upływem terminu zwrotu. Bibliotekarka wypożyczająca może także określić inny termin zwrotu.
 • Bibliotekarz udostępniający dzieło uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi pełną odpowiedzialność za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych a w szczególności:
  • Stwarza czytelnikowi odpowiednie warunki do korzystania z wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  • Poucza o sposobie obchodzenia się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi, nadzoruje sposób korzystania z tych materiałów.
 • Czytelnik, który dopuścił do uszkodzenia lub zniszczenia dzieła uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.
 • Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do władz lokalnych.
 • Powyższy tekst stanowi wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach.

 

Katarzyna Wawrzeń
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8