Biblioteka w Proszowicach w Programie Rozwoju Bibliotek

 

 

Kalendarium wydarzeń:

 • IV 2009r. - Rozpoczęcie pracy nad wnioskiem aplikacyjnym
 • 23 IV 2009r. - Spotkanie dyrektora Biblioteki ze starostą powiatu Proszowickiego i wójtami gmin Koszyce, Koniusza, Nowe Brzesko, Pałecznica, Radziemice. Celem spotkania jest przekazanie informacji o Programie oraz prośba o wsparcie dla aplikujących bibliotek
 • 25 IV 2009r. - Składamy wniosek jako Biblioteka Wiodąca. Naszymi partnerami są Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach, Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku i Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy
 • 28 IV 2009r. - Rozpoczynamy pracę nad wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Infrastruktura bibliotek". Łączny kosztorys opiewa na kwotę 100 000 złotych z przeznaczeniem na prace modernizacyjno- remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Proszowicach oraz jej filiach w Bobinie, Ostrowie i Kościelcu
 • 22 V 2009r. - Wysyłamy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego licząc na dodatkowe punkty za udział w Programie Rozwoju Bibliotek
 • VIII 2009r. - Biblioteka znajduje się na liście beneficjentów obu programów
 • 24 IX 2009r. - W siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odbywa się spotkanie informacyjne dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek województwa małopolskiego. Biblioteka w Proszowicach jest w gronie 215 placówek zakwalifikowanych w pierwszej rundzie
 • 9-10 II 2010r. - Warsztaty dla bibliotekarzy- temat: Biblioteka jako miejsce- ludzie i instytucja
 • 15-16 III 2010r. - Warsztaty dla bibliotekarzy- temat: Biblioteka jako miejsce zasobów wiedzy i kultury
 • III 2010r. - Przygotowanie wniosku i rozmowa kwalifikacyjna do pierwszej edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek PRB- STOP zakończone zakwalifikowaniem dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • 12-14 IV 2010r. - Zajęcia w Szkole Trenerskiej
 • 16 IV 2010r. - Zaczynamy tworzyć Gminną Koalicję na Rzecz Rozwoju Biblioteki w Proszowicach Warsztaty dla bibliotekarzy prowadzi animator Programu Rozwoju Bibliotek p. Agnieszka Poliwka- Jeż
 • 20-21 IV 2010r. - Warsztaty dla bibliotekarzy- temat: Biblioteka jako miejsce komunikacji i współpracy
 • 26 IV 2010r. - Dostawa sprzętu informatycznego do filii w Ostrowie i Kościelcu
 • 27 IV 2010r. - Sprzęt dociera do filii w Bobinie i do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach
 • 12-14 V 2010r. - Zajęcia w Szkole Trenerskiej
 • 24-25 V 2010r. - Warsztaty dla bibliotekarzy - temat: Biblioteka jako miejsce edukacji społecznej i kulturalnej
 • VI 2010r. - W ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach i jej filie otrzymują od Fundacji Orange dotację finansową w wysokości 2818,76 złotych na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece głównej i jej filiach
 • 7 VI 2010r. - Spotkanie założycielskie członków Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki w Proszowicach
 • 8-9 VI 2010r. - Warsztaty dla bibliotekarzy- temat: Biblioteka jako miejsce rozwoju
 • 17-18 VI 2010r. - Zajęcia w Szkole Trenerskiej
 • 28 VI 2010r. - Spotkanie w sprawie Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Biblioteki w Proszowicach z udziałem animatora Planu Rozwoju Bibliotek p. Agnieszki Poliwki- Jeż
 • VIII 2010r. - Praca nad Planami Rozwoju Bibliotek na lata 2010-2013 (Proszowice, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica)
 • 1 IX 2010r. - Wysyłamy wniosek o przyznanie Minigrantu na organizację szkoleń
 • 15 IX 2010r. - Umieszczenie Planów Rozwoju Bibliotek (Proszowice, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica) w Wirtualnych Segregatorach
 • 17 IX 2010r. - Instruktor powiatowy oraz bibliotekarze pracujący w filiach biorą udział w szkoleniu ICT zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie
 • 17-18 IX 2010r. - Zajęcia w Szkole Trenerskiej
 • 10-20 X 2010r. - Pracujemy nad aplikacjami do udziału Biblioteki w ofercie wsparcia naszej działalności przez organizacje pozarządowe. Jako Biblioteka Wiodąca mamy możliwość wyboru dwóch z czterech ofert. W związku z naszym Planem Rozwoju decydujemy się na współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej- "Kulturalnie i obywatelsko" oraz z Fundacją Ośrodka KARTA- "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej"
 • 14-16 X 2010r. - Udział bibliotekarzy w warsztatach w Szkole Trenerskiej w Łowiczu
 • 29 X 2010r. - Sukces: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach została zakwalifikowana do udziału w projekcie "Organizacje pozarządowe bibliotekom". Ze zgłoszonych 306 bibliotek chętnych zakwalifikowano 164 placówki. Cieszymy się, że jesteśmy na liście.
 • 30 X 2010r. - Wysyłamy dwa wnioski do Konkursu Grantowego pod nazwą "Aktywna Biblioteka" ogłoszonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Każdy z nich dotyczy realizacji różnych projektów- mamy szansę na otrzymanie wsparcia finansowego do 5.000 zł. na każdy złożony wniosek
 • XI 2010r. - Rozpoczyna się cykl szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy
 • 3-5 XI 2010r. - Czterech bibliotekarzy z Biblioteki w Proszowicach bierze udział w warsztatach pod nazwą "Wiedza na wyciągnięcie ręki". Zajęcia odbywają się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
 • 4-5 XI 2010r. - Przedstawiciel naszej Biblioteki bierze udział w stacjonarnym szkoleniu w Warszawie rozpoczynającym projekt "Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece". Projekt realizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
 • 8-10 XI 2010r. - Udział naszego bibliotekarza w szkoleniu specjalistycznym pt. "Biblioteka- przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą"
 • 15-16 XI 2010r. - Bibliotekarze z proszowickich filii biorą udział w III module szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • 30 XI 2010r. - Kolejne trzy osoby uczestniczą w szkoleniu ICT organizowanym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
 • 1-3 XII 2010r. - Kolejne szkolenie specjalistyczne pod nazwą "Biblioteka jako miejsce bez barier, czyli usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych". Bierze w nim udział jedna osoba z naszej biblioteki
 • 6-8 XII 2010r. - Dwie osoby wyjeżdżają na warsztaty na temat "Biblioteka jako miejsce dla młodych"
 • 15 XII 2010r. - Otrzymujemy dobrą wiadomość z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce- nasz wniosek pod nazwą "Agresji i nudzie mówimy stop" złożony do Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" otrzyma dofinansowanie w wysokości 5.000 zł. Duża radość przed końcem trudnego roku
 • 10-12 I 2011r. - Szkolenia specjalistyczne powoli dobiegają końca. Jeszcze trzy panie bibliotekarki biorą udział w warsztatach pt. "Biblioteka-miejsce promocji kultury". Powoli przygotowujemy się do wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach warsztatów bibliotekarzy powiatu proszowickiego pod nazwą "Podaj dalej"
 • 14 I 2011r. - Rozpoczyna się IV moduł szkoleń specjalistycznych ICT. W zajęciach przy komputerach biorą udział cztery osoby z naszej biblioteki
 • 17-19 I 2011r. - Szkolenie pt. "Miejsce dla obywateli: e-administracja". Udział w nim zadeklarowały dwie osoby pracujące w bibliotece w Proszowicach oraz naszej filii w Ostrowie
 • 26-28 I 2011r. - Kolejne szkolenie specjalistyczne pt "Informacje lokalne". Bierze w nim udział jedna osoba.
 • 14-16 II 2011r. - Ostatnie szkolenie specjalistyczne dla bibliotekarzy pt. "Multimedia i nowoczesna komunikacja". Udział w nim biorą dwie osoby.
 • 24 II - 23 III 2011r. - Ostatni V moduł szkoleń specjalistycznych ICT. W zajęciach biorą udziałcztery osoby.
 • 10 III 2011r. - wizyta monitorująca realizację PRB w MBP Proszowice i Filii w Bobinie. Gościli u nas p. Anna Wiśniewska dyr. WBP w Krakowie i koordynator wojewódzki Programu p. Ireneusz Ptaszek.
 • 30 III 2011r. - Konferencja Podsumowująca I rundę Programu Rozwoju Bibliotek w Małopolsce.
  http://www.biblioteki.org/pl/_biuletyn_?ctype=regionalny&cid=761

 

Katarzyna Wawrzeń
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8