Erasmus +

 
2015-04-28

Erasmus+

- erasmus_plus.jpg

Urząd Gminy i Miasta Proszowice został beneficjentem nowego programu edukacyjnego Erasmus Plus. Program jest kontynuacją istniejącego dotychczas programu Comenius Regio, a instytucją koordynującą wdrażanie tego programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni jednocześnie funkcję Agencji Narodowej. Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki, program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Korzystając z możliwości oferowanych przez program, UGiM złożył wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie „e-plat – Forming Education” który został wysoko oceniony i przyjęty do realizacji. Wniosek będzie realizowany przez konsorcjum szkół podstawowych i gimnazjalnych  gminy Proszowice z udziałem Miejskiej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury, a partnerem zagranicznym jest podobne konsorcjum władz gminnych i szkół z miejscowości Karditsa w Grecji.

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie potężnego narzędzia edukacyjnego Zgodnie z założeniami projektu w obydwóch krajach zorganizowano wstępne konferencje skupiające lokalne podmioty zaangażowane w projekt w celu dokładnego zaprezentowania projektu oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary wdrażania wniosku tj koordynatora, księgowego, osoby odpowiedzialnej za promocję projektu oraz grup zajmujących się realizacją poszczególnych zadań typu Intellectual Outputs. Stworzyliśmy projekt Porozumienia pomiędzy wszystkimi lokalnymi podmiotami, które zostało podpisane przez dyrektorów szkół i biblioteki w celu jasnego sprecyzowania praw i obowiązków partnerów lokalnych. Podobne Porozumienie przygotowano dla partnera międzynarodowego, które zostało podpisane podczas pierwszego spotkania roboczego. Powołano grupy zajmujące się przygotowaniem autorskiego materiału edukacyjnego na platformę edukacyjną z obszaru kompetencji kluczowych oraz przedmiotów egzaminacyjnych, podpisano umowy z wybranymi nauczycielami ze wszystkich partnerskich szkół i pierwsza część materiału została już opracowana i przesłana na platformę. Wyłoniono osobę odpowiedzialną za stworzenie platformy od technicznej i informatycznej strony. Zaprojektowano platformę edukacyjną na wykupionym serwerze, zgodnie z zaplanowanymi kosztami wyjątkowymi i zaczęliśmy zamieszczać na niej treści edukacyjne. Powołano też grupę zajmującą się przygotowaniem materiału edukacyjnego z zakresu języka angielskiego. Technicy powołani do pracy w projekcie założyli portal elektroniczny dla rodziców, który jest dodatkiem do dziennika elektronicznego i przeszkolili grono pedagogiczne w zakresie wykorzystania e-dziennika. Odbyły się też spotkania z doradcą zawodowym, który poprowadził zajęcia nagrane na CD z przeznaczeniem do wykorzystania na platformie edukacyjnej.  Odbyły się dwa robocze  spotkania międzynarodowe, pierwsze typu „Kick-off meeting” w Polsce a drugie robocze dotyczące budowy, zawartości  i zasięgu tworzonej platformy w Karditsa w Grecji. Odbyły się da spotkania szkolące dla nauczycieli biorących udział w projekcie i przeprowadzona została ankieta badająca poziom zadowolenia z pracy w programie z wynikiem bardzo dobrym.  Odbyło się też spotkanie promujące projekt wśród  rodziców.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do stworzenia ciekawego i niebanalnego narzędzia edukacyjnego, które będzie wykorzystywane przez nauczycieli nie tylko naszego regionu, ale również przez wszystkich edukatorów, którzy będą szukać ciekawych i inspirujących zadań.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją 

Erasmus+

MBP Proszowice
 
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8