Zadania Biblioteki

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina i Miasto Proszowice.

Biblioteka realizuje następujące zadania:

  • gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne na miejscu oraz wypożycza na zewnątrz, a także pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym,
  • tworzy i udostępnia własne komputerowe bazy danych katalogowych,
  • organizuje formy pracy z czytelnikami służące popularyzacji literatury, nauki i sztuki oraz upowszechniające dorobek kulturalny regionu,
  • współpracuje z władzami samorządowymi, bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa,
  • sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Proszowickiego.

 

Katarzyna Wawrzeń
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8