Znajdujesz się w: Strona główna / O Bibliotece / Historia

Historia

 

Proszowicka biblioteka może poszczycić się piękną metryką i dorobkiem. Oto najważniejsze daty i fakty z dziejów naszej książnicy. Historia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach sięga 1946r. Wtedy to bowiem powstał zaczątek Biblioteki Powszechnej, która wkrótce uruchomiła swoje usługi dla mieszkańców miasta i okolic. Na mocy wydanego w 1946r. Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi zobowiązano władze administracji terenowej do zakładania i utrzymywania bibliotek, ale jego realizację opóźniały kłopoty finansowe i lokalowe, a przede wszystkim brak książek. Księgozbiór gromadzony od zakończenia II wojny Światowej składał się głównie z darów. W roku 1948 Biblioteka otrzymała status Gminnej Biblioteki Publicznej w sieci bibliotek powiatu miechowskiego. Skromny księgozbiór liczący ok. 400 voluminów mieścił się wówczas w niewielkim lokalu przy Małym Rynku. W roku 1954 powstał powiat proszowicki i Biblioteka otrzymała nazwę i funkcję Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rozpoczął się okres intensywnej rozbudowy sieci bibliotecznej. Od chwili utworzenia powiatu do roku 1975 działało na naszym terenie 25 bibliotek w tym: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowiach, 8 bibliotek gminnych: w Klimontowie, Kościelcu, Niegardowie, Nowym Brzesku, Pałecznicy, Radziemicach, Wawrzeńczycach i Wierzbnie. Wraz z 16 filiami i 70 punktami bibliotecznymi obsługiwały ponad 12 tysięcy czytelników. W roku 1975, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, biblioteka stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną. Pełniąc jednocześnie funkcję Oddziału Terenowego WBP w Krakowie, sprawowała nadal opiekę merytoryczną nad bibliotekami wiejskimi.

Działalność biblioteki ograniczały trudne warunki lokalowe. Biblioteka przez wiele lat usytuowana była w dwóch niewielkich pomieszczeniach w budynku prywatnym, później przeniesiona została do Powiatowego Domu Kultury. Ze względu na ograniczoną powierzchnię jaką dysponowała biblioteka, część zbiorów umieszczona została w magazynach i stała się praktycznie niedostępna dla czytelników. Biuro Powiatowej Biblioteki usytuowane było w innej części miasta. W 1978r. urząd Miasta wykupił dla biblioteki zabytkowy budynek przy ul. Rynek 16. Prace adaptacyjno-remontowe trwały prawie 5 lat. Po zakończonym remoncie w roku 1983 budynek został oddany do użytku biblioteki. Po latach tułaczki wreszcie w jednym miejscu zaistniały: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, dział instrukcyjno-metodyczny, dział gromadzenia i opracowania zbiorów oraz nowo utworzona czytelnia. W roku 1991 biblioteka stała się instytucją samorządową. Nastąpiły lata drastycznych ograniczeń finansowych, których konsekwencją było uszczuplenie sieci Biblioteki Miejskiej z 6 filii do 3, redukcja etatów oraz stagnacja w uzupełnianiu księgozbiorów. W rok później biblioteka została włączona do powołanego przez władze miasta Centrum Kultury i Wypoczynku tracąc samodzielność instytucjonalną i finansową. Od października 1999r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządami Powiatu i Gminy biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej dla sieci bibliotek powiatu proszowickiego i przyjęła ponownie nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obecnie biblioteka obejmuje pomocą instrukcyjno metodyczną 5 bibliotek gminnych (Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Radziemice) i 7 filii. Z początkiem 2001 roku nastąpiło wyłączenie biblioteki ze struktur Centrum Kultury i Wypoczynku. Historia naszej biblioteki ujęta w szereg dat eksponujących najważniejsze wydarzenia i fakty z ponad 50-letniej działalności pokazuje ścisłą zależność losów biblioteki od zmian administracyjnych i terytorialnych.

Ale historię biblioteki tworzyli przede wszystkim ludzie. Nie sposób wymienić wszystkich bibliotekarzy, którzy na przestrzeni półwiecza pracowali na jej dorobek. W sposób szczególny należy podkreślić ogromny wkład osób kierujących jej działalnością - kierowników i dyrektorów, którzy bibliotece poświęcili swoje zawodowe życie. Byli to kolejno: pan Mieczysław Lewandowski, który zakładał bibliotekę w roku 1946 i prowadził do roku 1955, pani Janina Buczek, która kierowała placówką w latach 1955-1973 oraz pani Zofia Jasieniecka, która przejąwszy kierownictwo placówki od swojej poprzedniczki pełniła funkcję dyrektora do chwili przejścia na emeryturę tj. do roku 1997.

Katarzyna Wawrzeń
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8