Regulamin korzystania z czytelni

 

 

 • Czytelnia jest ogólnodostępna, mogą z niej korzystać także osoby nie będące zarejestrowanymi czytelnikami biblioteki.
 • Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 • Użytkowników Czytelni obowiązuje:
  • Pozostawienie przed wejściem okryć wierzchnich, teczek i toreb
  • Wpisanie się do zeszytu odwiedzin
  • Zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych własnych materiałów(książek, czasopism)
  • Uważne obchodzenie się z udostępnianymi materiałami bibliotecznymi i zgłoszenie bibliotekarzowi zauważonych ewentualnych braków czy uszkodzeń
  • Zakaz samodzielnego zabierania z półek książek i czasopism
  • Zachowanie ciszy
  • Zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków
  • Zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię
  • Stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza
 • Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów biblioteki, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 • Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek w systemie wypożyczeń międzybibliotecznym zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do władz lokalnych.
 • Powyższy tekst stanowi wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach.

 

Katarzyna Wawrzeń
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8